Podaruj przedmiot

Sztab WOŚP przy Staszowskim Ośrodku Kultury zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie przedmiotów i usług,
które mogłyby zostać zlicytowane na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w ramach 26 Finału WOŚP w Staszowie.

Celem zbiórki jest zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych
oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorów.

Licytacja odbędzie się w Staszowskim Ośrodku Kultury w dniu finału czyli 14 stycznia 2018 r.

Wszystkie przekazane przedmioty i usługi zostaną opublikowane na stronach internetowych www.wosp.sok.info.pl ,www.facebook.com/WOSPStaszow

Strona internetowa staszowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy